Wednesday, September 30, 2009

Imam al Kautharie


MUQADDIMAH

Sememangnya kita disuruh untuk membesarkan syiar islam. Syiar islam bolehlah kita lihat dengan pelbagai aspek termasuklah juga para ulamak yang terdahulu. Mereka setiasa menjaga agama daripada diselewengkan oleh musuh –musuh islam.Sesuailah dengan sabda Nabi: (Ulamak adalah warisan para nabi). Kali ini penulis cuba memaparkan seorang ulamak yang terkenal sebagai tokoh warisan ummat islam pada hari ini. Beliau wafat tahun 1371 di Mesir.

PENDIDIKAN

Beliau yang mendapat pendidikan pertamanya ketika talaqqi bersama para ulamak Dozjah kemudian berpindah ke Astana pada tahun 1311H di Dar al Hadis . Bermula di sinilah, beliau mengenali ulamak ulamak yang alim lagi takwa antaranya ialah Qadi Hasan Afendi dan Musa al Kazim. Tidak ketinggalan juga beliau talaqqi di masjid al Fateh bersama Syiekh Ibrahim Haqqi al Uyaine dan Syeikh Ali Zainal Abidin al Alsunie. Pada tahun 1325H, beliau mendapat ijazah alamiah kerajaan Othmaniah. Dengan bebekal ijazah yang dperolehi, beliau mula berkerja sebagai salah seorang tenaga pengajar di Jami` al Fateh sampai berlakunya perang kerajaan pada waktu itu. Pada yang sama beliau bercita – cita ingin membuka cawangan ma’ahad di Qastumunie. Maka beliau mengajar di Qastumunie selama 3 tahun. Namun beliau berada di Qastumuaie tidak lama , beliau kembali ke Astanah dan mengajar di Dar al Syafaqah al Islamiah . Pada waktu yang sama beliau telah mengambil peperiksaan khas untuk jawatan `Wakil al Dars`. Untuk pengetahuan , pada waktu pemerintah kerajaan Othmaniyyah terdapat tiga jawatan penting didalam institusi agama itu ( fatwa amini) – amin fatwa , iaitu mufti kerajaan Othmaniyyah. Kedua ialah ‘wakil al Dars’ yang boleh disamakan dengan jawatan Syiekh al Azhar .Ketiga ialah ketua Al Tahqiqat al Syari’yyah iaitu Ketua Qodi. Bermula sebagai tenaga pengajar di Dars al Syafaqah al Islamiah kemudian beliau menjawat jawatan naib tenaga pengajar di Ma’ahad Takhasus. Selepas itu beliau menjawat jawatan ‘Wakil al Dars ‘. Begitu lah kejayaan yang ditempuhi oleh tokoh kita ini .
Selepas nama beliau bersinar di kerajaan Othmaniyyah, beliau telah meletakkan jawatan tersebut dengan tujuan untuk pergi ke Mesir. Maka beliau pun berangkat ke Mesir dengan menaiki kapal laut. Beliau sampai di Alexendria pada tahun 1341 kemudian terus ke Kaherah. Di sinilah beliau sering berulang alik ke Damsyik untuk mewakaf diri beliau kepada ilmu. Begitulah sikap para ulamak yang cintakan ilmu, bersedia menjual dunia yang murah nilainya untuk mendapat nilai tinggi di sisi Allah. Allah telah menjanjikan tempat dan martabat yang tinggi untuk mereka yang bersedia untuk menempuh jalan seperti tokoh kita ini. Bukannya seperti kita hari ini, dengan `title` mahasiswa sudah mendabik dada untuk bergelar alim dan ulamak.Malah yang lebih teruk lagi perasan belajar di jamiah sudah cukup untuk menjamin menjadi seorang yang alim. Itulah tanda orang yang gugur diperjlanan mencari ilmu kerana terpedaya dengan tipu daya syaitan.


ALAM RUMAHTANGGA

Imam al Kautharie mengakhiri dunia bujangnya ketika berkerja sebagai tenaga pengajar sebelum perang dunia pertama. Beliau telah dikurniakan empat cahaya mata. Seorang lelaki dan tiga perempuan. Tetapi umur keempat-empat anak mereka tidak panjang. nak lelaki dan seorang perempuan beliau menemui ajal ketika di Astanah lagi. Dua lagi anak perempuan beliau mati di Mesir. Begitu juga isteri beliau telah pergi mendahului beliau. Begitulah alam rumahtangga tokoh kita ini yang penuh degan cubaan, tetapi disebalik kesedihan beliau terpancarlah kesabaran yang terdidik oleh ilmu dan iman yang mantap .

SEBAB KEWAFATAN

Imam al Kautharie wafat disebabkan oleh beberapa penyakit iaitu darah tinggi dan kencing manis.Penglihatan beliau pun diwaktu itu mula lemah, namun beliau masih mampu untuk berpuasa disiang hari walaupun beliau teryata amat lemah. Semangat cintakan ilmu yang terbentuk di dalam kepeibadian beliau tidak pernah menyekat beliau dari menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepada beliau meskipun terlantar di atas katil sakit. Beliau wafat pada pukul 4.57 petang bersamaanhari Ahad 19 ZulKaedah; tahun 1371.Beliau dikebumikan diperkuburan yang berdekatandengan kubur Imam al Syafie rahmatullah alaihi.

PENULISAN

Imam al Kautharie adalah seorang alim di dalam pelbagai bidang. Boleh dikatakan penulisan beliau merangkumi semua cabang ilmu agama, seolah-olahnya beliau adalah bintang para ulamak pada zamannya. Beliau juga boleh diserupakan dengan para ulamak yang terdahulu yg mampu menguasai kesemua bidang ilmu. Tetapi antara penulisan beliau yang begitu menonjol sehingga beliau dikenali ialah penulisan di dalam ilmu hadis, feqh hanafi dan aqidah. Jika kita memperhatiknpenulisan beliau, ternyatalah beliau adalah pengkritik yang tinggi ilmunya.
Penulisan beliau bolehlah kita bahagikan kepada dua bahagian. Pertama ialah penulisan beliau sebelum berhijrah dari Astanah ke Mesir. Antara penulisan beliau adalah;

1.al Jawab al Wafi fi Rad a’la al Wai’dz al Awfie
2.Tafrih al Bal bihilli Tarikh Ibn Kamal.
3.Tarwid al Qorihan bimawazin al Sohihah fi al Mantiq.
4.al Fawaid al Kafiah fi al a’rud wa al Qofiah.
5.Ibda Wujuh al Ta’adie fi Kamil Ibn A’diy.
6.Naqad Kitab al Du’afa lil Uqailie.
7.Tadrid al Wasif a’la Qawaid al Tasrif.
8.Tadrid al Tullab a`ia Qawaid al I`rab
9.al Ta`qib al Hasis lima yanfini Ibn Taimiyyah min al Hadis
10. al Madkhal am li Ulum al Qur`an .

Dan lain-lain lagi. Kebanyakkan penulisan beliau pada waktu ini tidak dicetak dan ianya didapati melalui makhtutat beliau. Jika dicetak pun hanya boleh didapati di Turki sahaja .
Bahagian kedua pula, ialah penulisan beliau sewaktu berada di Mesir. Penulisan beliau pada bahagian kedua ini banyak tercetak dan banyak terdapat di Mesir yang dikenali dengan turath al Kautharie. Penulisan beliau seperti berikut :

1.al Isyfad fi Ahkam al Tolaq .
2.Bulugh al Amanie fi Sirah al Imam Muhamad bin al H asan al Syaibanie
3.al Tahrir al Wajiz firma Yabtaghihi al Mustajiz
4. Ta`nib al Khotib a`la ma saqohu fi Turjumah Abi Hanifah min al Akazib
5.Aqum al Masalik fi Bahs riwayah Malik a`n Abi Hanifah wa Riwayah Abi Hanifah a`n
Malik
6.Tahzir al Kholaf min Makhozi Udiyyah al Salaf
7.al Tahrib bi Naqd al Ta`nib
8.Husnul Taqodie fi Sirah Abu Yusuf al Qodie
9.Min I`br al Tarikh
10.Muhaq al Tasassul fi Masalah al Tawassul

Selain beliau banyak menulis kitab-kitab ilmiah, beliau juga banyak mentahqiq kitab-kitab turath ,antaranya :

1.Daf``u Syibhu al Tasyhbih Ibn Jauzi
2.Risalah Abi Daud al Sajastanie fi Wasfi sunanih
3.Tabyin Kizb al Muftarie fizab a`n Imam al Asya`rie Li Ibnu Asakir
4.al Faqu Baina al Firaq li Abd al Qohir al Baghdadie
5.al Tanbih wa al Rad a`la Ahli Ahwa wa al Bida li Abi al Husainie al Maltie
6.al Intisar al Mazhab Sahih li Ibn Jauzi
7.Maratib al Ijmak li Ibn Hazim
8.Iktifar Muwatha li Imam al Dar Qutnie
9.al Asma wa al Sifat li Baihaqie
10.Syarah Maqomah (al hur al I’en ) li Nasywan al Himyarie

Begitulah banyaknya penulisan beliau yang menggambarkan ilmu yang sangat luas. Apa yang disebut diatas hanya sebahagian sahaja, sebagai cotoh dari penulis. Penulis tidak perlu memanjangkan dan menulis nama kitab Imam al Kautharie kesemuanya.
Selain penulisan kitab dan tahqiq Imam al Kautharie juga di kenali dengan penulisan makalah beliau dan di antara kitab yang dikenali umum ialah makalat al Kautharie, iaitu makalah-makalah yang disusun semula oleh anak murid beliau dan dihimpunkan sebagai sebuah kitab .

ANAK MURID

1.al Syahid Hussam al Din al Qudsie
2.al Syeikh Hussien bin Ismail
3.Haji Jamal al Alsunie
4.Price Hussien Khairuddin Ibn Bint Al Sultan Abd al A`ziz a Uthanie
5.al Syeikh Abd al Fattah Abu Ghuddah
6.al Syeikh Abd Allah bin Uthman al Himsie
7.al Syeikh Ahmad Khairie


PUJIAN ULAMAK

1.al Muallimie al Yamanie di dalam kitabnya Anwar al Kasyifah halaman 175 menyifat Imam al Kautharie dengan Allamah yang luas ilmunya dengan kitab-kitab hanafie.

2.Imam al Syeikh Muhamad Abu Zahrah menyatakan Imam al Kautharie adalah imam daripada para imam muslimin, yang alim, mampu merealisasikan sabda Nabi (Ulamak adalah pewaris nabi ).Sila rujuk muqaddimat al Imam al Kautharie halaman 11 dan Maqalah al Imam al Kautharie halaman 11.

3.Doktor Muhammad Rejab al Bayyumie-A’mid Kuliyyah al Lughah al Arabiyyah di Jamiah al Azhar. Mansurah . Katanya di Muqaddimat al Imam al Kautharie halaman 34, mensifatkan imam al Kautharie adalah imam besar .


4.al Syeikh Muhammad Yusuf al Banurie – Ustaz a Hadis bi Dar al Ulum al Islamiah di Paskistan . mensifatkan imam al Kautharie adalah muhaqqiq al asr ,al Jahbiz al Naqid al Bahhasah al Khobir dan pelbagai pujin lagi di dalam Makalat al Kautharie halaman 3.


5.al Allamah al Syeikh Sayyid Hasan al Saqqof menyatakan bahawa al Iman al Kautharie adalah mujadid tauhid pada kurun ini. Beliau menyatakan demikian di dalam kitab al Daf’ syubah al Tasybih pada halaman 80.


Inilah serba sedikit ringkasan biodata Iman al Kautharie yang dapat penulis sediakan. Sewajarnya kita yang bergelar mahasiswa/wi yang bertanggung jawab pada agama ini, mengambil berat pada para ulamak kita, kerana merekalah salah satu syiar yang patut kita besarkan dengan mengenali sejarah kehidupan mereka. Pesanan penulis kepada semua, hanya orang alim sahaja yang tahu menilai orang alim. Tetapi orang jahil menyangkakan orang alim sama seperti mereka.

No comments:

Post a Comment