Tuesday, October 6, 2009

Sekitar kitab ‘ Tanaqudat al Albani wa al Wadihat “ ( 2 )


Dalam jilid ke 2 ini, perbahasan mengenai kontradiksi Syeikh Albani sebanyak 332 muka surat. Dipermulaan jilid kedua ini Sayyid Hasan memulakan dengan banyak peringatan. Peringatan tersebut akan kita bincang diakhir ringkasan ini.
Seawal halaman 19, Sayyid Hasan sudah membincangkan kontradiksi Syeikh al Albani dalam pelbagai tajuk. Bermula dengan tajuk ‘perbincangan beberapa hadis yang didhaifkan oleh Syeikh Albani yang sebenarnya adalah sahih, yang mana disahihkan yang sebenarnya adalah dhaif,untuk memenangkan pendapatnya ‘ sehinggalah ke halaman 326 pada tajuk ‘ Albani mensahihkan beberapa haids atau sanad-sanad yang lemah kerana tiada memahami dengannya dan dengan rijal sanad-sanadnya’.
Kesemua hadis yang diperbahaskan mengenai kontradiksi Syeikh Albani ialah sebanyak 652 buah hadis. Kemudian Sayyid Hasan kembali memberi nasihat dan harapannya kepada Syeikh Albani. Kitab ini diakhiri dengan penutup yang menceritakan tentang seorang murid Syeikh albani yang taasub dengan syeikhnya.
Peringatan yang diberi oleh Sayyid Hasan al Saqqaf ialah :
1. Halaman 8 : Sesungguhnya aku tidak menulis kitab ini, dan aku tidak zahirkan kitab “ Tanaqudat al Wadihat “ untuk bermusuh.
Sayyid Hasan tidak menulis kitab ini untuk mencari musuh, tetapi untuk memberi penerangan secara adil selepas daripada penelitian yang mendalam. Sayyid Hasan sendiri mengakui, bukanlah dia menulis menunjukkan dia tidak ada salah langsung, tidak juga beliau ingin dianggap sebagai muhaddis atau apa sahaja. Bahkan penulisan beliau adalah untuk mereka yang mahir dan insaf, supaya perbahasan ini dipanjangkan supaya ilmu ini tidak ditahrif atau diselewengkan oleh mana-mana pihak.
2. Halaman 11 : Sayyid Hasan menyatakan, peringatan tentang kontradiksi yang dibuat oleh Syeikh Albani, sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang yang dikenali sebagai pakar. Ini dibuktikan dalam jilid yang pertama, dimana 35 % hadis kontradiksi itu adalah takhrij yang diambil daripada kitab ‘Misyhkat “.
3. Halaman 15 : Tidak harus sibuk dengan mensahih atau mentad’if daripada ilmu hadis melainkan sesiapa yang membaca ilmu feqh daripada ahlinya.
Sayyid Hasan memberi peringatan supaya mempelajari sesuatu janganlah hanya dalam sesuatu bidang. Malah, hendaklah kita mengusasai keseluruhan ilmu, barulah kita memahami dengan lebih jelas, sumber dan hujjah yang digunapakai oleh seseorang untuk dijadikan amalan.

No comments:

Post a Comment