Tuesday, October 6, 2009

Sekitar kitab ‘ Tanaqudat al Albani wa al Wadihat “ ( 3 )


Kitab ‘Tanaqudat al Albani al Wadihat, jilid 3 kali ini mengambil ruang 355 halaman. Sayyid Hasan memulakan jilid ini dengan syair yang mengandungi 16 abyat. Kemudian Sayyid menambah dengan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Ali r.a.
Penulisan jilid yang ketiga ini, ialah penulisan yang khusus membahaskan kontradiksi hadis yang terdapat dalam kitab ‘ Sifat Solat al Nabi ‘ yang dikarang oleh Syeikh Albani. Banyak yang diperbahaskan dalam masalah solat. Bermula dari takbir dan diakhiri dengan salam.
Kitab ini diakhiri dengan nasihat kepada Syeikh Albani dan penutup. Selepas itu Sayyid Hasan memberi ingatan penting kepada pembaca, antaranya :
1. Merujuk hadis yang kontradiksi kepada terbitan yang terdapat dalam glosari rujukan.
2. Kerana ada yang mengubah nombor-nombor dalam rujukan.

No comments:

Post a Comment